Zonnepanelen bij agrariërs in West Twente

Aanvrager:

9 agrarische ondernemers uit de gemeente Wierden

Waar: Wierden, Hoge Hexel, Enter
Meer informatie:

Website

Projectomschrijving
Het gezamenlijk aanschaffen en installeren van zonnepanelen bij 9 agrariërs uit Wierden.

Realisatie
Door gezamenlijke inkoop hebben de agrariërs een voordeel weten te behalen bij de aanschaf van de zonnepanelen. Er is in totaliteit 180.000 kWp geïnstalleerd, per agrariër 20.000 kWp. Het totale vermogen op duurzaam energie op te wekken komt hiermee op 162.000 kWh per jaar. Tevens is bij zorgboerderij de Piet te Ypelo (Enter) een E-laadpaal aangebracht voor elektrische fietsen. Dit draagt bij aan het agro-toerisme.

Doelstelling
Door zonnepanelen aan te schaffen en te installeren dragen de agrariërs bij aan verduurzaming van het produktieproces op de boerderij. Tevens levert het hen een kostenbesparing op aan energielasten. Op deze manier kunnen ze met het bedrijf op verantwoordde wijze de toekomst tegemoet treden. Vanuit het principe ‘zien is geloven’ willen de agrariërs ook een veranderingsproces op gang brengen. Zonnepanelen hebben het voordeel goed zichtbaar te zijn, zodat mensen er elkaar eerder op aanspreken en ervaringen uitwisselen.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.