Leg je vinger op het verleden

Aanvrager:

Vereniging Historische Kring Hellendoorn  Nijverdal, mede namens:
Hellendoorn en Stichting Vrienden van Korenmolen De Hoop Hellendoorn
Bibliotheken in de gemeente Hellendoorn, Stichting Old Heldern/De Noaberschop. Toeristisch Bureau


Waar: Hellendoorn Nijverdal
Meer informatie:

website

Projectomschrijving
De samenwerkende partijen willen informatie over het cultureel erfgoed in de gemeente Hellendoorn op een laagdrempelige en moderne manier digitaal ontsluiten voor een breed publiek, zowel jong en oud, als inwoner en toerist. Door de samenwerking met de bibliotheken hoopt men de doelgroep jongeren gerichter te bereiken.

Realisatie
De samenwerkende partijen richten zich er op al het inmiddels gedigitaliseerde materiaal en het in de toekomst te digitaliseren materiaal, digitaal toegankelijk te maken. In eerste aanleg zal dit het reeds beschikbare materiaal betreffen, bestaande uit foto’s, krantenartikelen, kaarten, etc. Door de aanschaf van vaste en mobiele digitale tafels kunnen geïnteresseerden voor het verleden van Hellendoorn, Nijverdal en omgeving met hun vinger een schat aan informatie opzoeken en bekijken. Daarnaast wordt door de bibliotheken een combinatie gemaakt met Biebwijz, informatie voor scholen van de gezamenlijke bibliotheken in Overijssel, waar allerlei materiaal op gebied van cultureel erfgoed beschikbaar is. Met behulp van tablets en Layer app wordt het mogelijk om met groepen naar buiten te gaan en bij historische gebouwen en plaatsen gebruik te maken van de beschikbare informatie.

Doelstelling
Doel van het project is om de gezamenlijke historische informatie van de samenwerkingspartners uit te wisselen en gedigitaliseerd op een uitnodigende en uitdagende manier beschikbaar te stellen voor een breed publiek en dit publiek zo te interesseren voor de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn. De samenwerking met de bibliotheken en het Toeristisch Bureau geeft een extra dimensie aan het project. Naast cultuurhistorische doelstellingen heeft het project educatieve en sociale doelstellingen. Scholieren, senioren, museumbezoekers toeristen en andere belangstellenden worden door middel van dit project betrokken bij het cultureel erfgoed.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.