Tour op Hoge Hexel

Aanvrager: Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel
Waar: Hoge Hexel / de Barkel
Meer informatie:

www.schaapskooihogehexel.nl
www.pleisterplaatsdebarkel.nl

Projectomschrijving
Eén van de wensen die hoog op de prioriteitenlijst van de inwoners van Hoge Hexel stond is de aanleg van een Dorpsplein in de vorm van een “Brink”. Naar aanleiding hiervan is door de Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel het initiatief genomen om naast de Schaapskooi, op de kruising van Piksenweg en Nieuwe Schoolweg, een centrale ontmoetingsplek in te richten. Om het toerisme tegelijkertijd een impuls te geven en de historische band tussen landgoed De Barkel en Hoge Hexel nieuw leven in te blazen is pleisterplaats De Barkel een onderdeel van dit project.

Realisatie
Bij de schaapskooi aan de Piksenweg in Hoge Hexel heeft een herinrichting plaatsgevonden en zijn 2 jeu des boules banen aangelegd. Ook is een gedocumenteerde klaverbladfietsroute gemaakt ter verkenning van de omgeving. Op het landgoed De Barkel (tussen Wierden en Hoge Hexel) is een doorlopend geopend informatiepunt (Pleisterplaats) over historie en archeologie gerealiseerd. Hierbij is een grafheuvel gereconstrueerd en is een historische tuin aangelegd. In de Pleisterplaats worden, onder auspiciën van de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel, jaarlijks diverse workshops, exposities, rondleidingen en lezingen gehouden worden, voor zowel volwassenen als jeugd.

Doelstelling
De Stchting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel en de Stichting Cultureel Erfgoed de Barkel hebben met het plan “Tour op Hoge Hexel” de omgeving rondom Hoge Hexel een extra impuls gegeven met betrekking tot de beleving van natuur, cultuur en historische identiteit.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.