Zuiver Proces Watertoren Nijverdal

Aanvrager: De Wilgenweard CV te Nijverdal
Waar: P.C. Stamstraat te Nijverdal
Meer informatie:

t.z.t.: www.wilgenweard.nl

Projectomschrijving
De locatie biedt voor bedrijven en onderwijsinstellingen mogelijkheden om eigen en groepskwaliteiten te ontdekken op basis van een vast parcours waar allerlei groepsopdrachten in verwerkt zitten. Hierbij gaat het o.a. om cultuurhistorie, natuurbeleving en duurzaamheid. Voor de deelnemers wordt het een traject waarin educatieve en sportieve uitdagingen in verwerkt worden.

Realisatie
Dit project ie gestart per april 2013. en heeft een looptijd voor realisatie tot 1 maart 2015. Het afgeven van een vergunning(17-1-2014) heeft veel langer geduurd dan vooraf ingeschat. Dat had te maken met de renovatie van de watertoren.De inkoop van de benodigde materialen is inmiddels gebeurd en de werkzaamheden gaan plaats vinden van het seizoen(komende najaar).

Doelstelling
Het geven van een nieuwe bestemming aan een momenteel niet in gebruik zijnde historische locatie (watertoren en sproeiveld). Het aanbieden van een duurzame sportieve en teambuildingsactiviteit waarin de cultuurhistorische waarde van deze locatie volledig wordt geïntegreerd in het programma
.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.