Plaatselijke Groep Leader West Twente

De informatie op deze pagina heeft betrekking op de oude groep LEADER West Twente (2007-2014)

De ervaring leert dat er binnen de regio talloze ideeën leven die goed binnen LEADER zouden passen. Toch worden ze niet altijd bij ons ingediend. Dit kan allerlei (praktische) oorzaken hebben. Misschien is het plan nog niet helemaal uitgewerkt, of blijkt het in de praktijk lastig om e.e.a. goed op papier te krijgen.

LEADER draagt niet alleen financieel bij, maar wil vooral meedenken met (potentiële) initiatiefnemers. Waar nodig adviseren we over de opzet van plannen, brengen we partijen met elkaar in contact en dragen we bij met kennis en ideeën. Dit doen we vanuit de regio, met een Plaatselijke Groep (PG) die het gebied goed kent. De PG is samengesteld uit inwoners die in verschillende sectoren actief zijn, zoals landbouw, toerisme, dorpsbelangen, innovatie, onderwijs en cultuur. Maar ook de deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd. Bij de samenstelling van de PG is gelet op een goede mix van ondernemers, burgers, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren.

Wanneer u advies of ondersteuning zoekt van de PG, of belangstelling hebt om in de PG zitting te nemen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Hellendoorn (klik hier voor contactgegevens).

De Plaatselijke Groep van LEADER West Twente bestaat uit de volgende personen. Middels de vraag 'Wat hoop je met LEADER te bereiken? Waarom neem je deel aan de Plaatselijke Groep?' reageren de leden van de PG en stellen ze zich voor:

“LEADER draagt bij aan solidariteit tussen jong en oud.”
Dick Gerritsen (Wierden)

“Als landschapsarchitect zet ik mijn kennis graag in voor een krachtig en leefbaar platteland."
Carien ten Cate

“Met de inbreng van mijn regionale, cultuurhistorische en financieel-economische kennis wil ik meewerken aan behoud en verbetering van de leefbaarheid van het platteland. Met vooral kansen voor de eigen bevolking.”

Jan Beumer (Holten)

“LEADER: initieert, participeert en subsidieert!"
Paul Goudberg (Contactambtenaar namens de gemeente Hellendoorn en coördinator Leader West Twente)


“Het platteland verandert razend snel. Heeft u goede plannen, dan helpt LEADER u wel!”
Henk Slijkhuis (voorzitter, Rijssen-Holten)

“Als accountmanager landelijk gebied bij Wierden en contactambtenaar namens de gemeente draag ik graag bij aan het uitstekende werk van LEADER.”

Jan ten Tije (Contactambtenaar namens de gemeente Wierden)

 

"Sociale en economische verbeteringen laten ontwikkelen door eigen inwoners en deze door stimulering en ondersteuning van LEADER te laten groeien tot een duurzame inzet binnen de leefomgeving is voor mij het grote doel."

Ben Engberts (Wethouder gemeente Twenterand)

 

"De gemeente Twenterand wil plannen & ideeën vanuit de samenleving stimuleren en faciliteren."

Anja ter Beek (medewerkster milieu en plattelandsontwikkeling
afdeling Beleid gemeente Twenterand)

 

“Lid zijn van de Plaatselijke Groep in Hellendoorn betekent voor mij: energiek en gemotiveerd werken aan kleinschalige streek- en plattelandsontwikkeling.”

Gerard Klein (Nijverdal)

“Het behoud van en de leefbaarheid op het platteland moet voor de toekomst gewaarborgd zijn en aantrekkelijk blijven voor bewoners, bezoekers en toeristen.”
Jan Geerdink (Hoge Hexel)

l

"Met LEADER kunnen we een bijdrage leveren aan een innovatief duurzaam en dus leefbaar platteland."

Thomas Walder (Wethouder gemeente Hellendoorn)

 

 

Wonen, werken, genieten in én van ons platteland,dat is een kunst.De LEADER methodiek maakt dat mogelijkheden gegrepen en uitgevoerd worden.Laten we dat vooral blijven doen!

Jeanet Nissink (Contactambtenaar namens de gemeente Rijssen-Holten)

“Een fijne werk- en woonomgeving geeft vitaliteit aan jezelf, je stad of je dorp. Met inzet van mijn kennis en ervaring binnen bedrijfsleven en onderwijs wil ik hieraan graag bijdragen.”
Bertus Huis in ‘t Veld

“De diversiteit van de projecten die je bij LEADER voorbij ziet komen is groot. Het is leuk om mensen die goede ideeën hebben om de regio aantrekkelijker te maken daarbij een handje te kunnen helpen.”
Herman Jansen (Vriezenveen)

"Een leefbaar en vitaal platteland draagt bij aan sociale cohesie en economische ontwikkeling. LEADER helpt ons om dit te realiseren".

Dianne Span (wethouder gemeente Wierden)

 

“Het feit dat met LEADER een algemeen maatschappelijk nut wordt gediend spreekt mij aan. Ik hoop via mijn netwerk nieuwe ‘unieke’ projecten voor te kunnen dragen. Met name een koppeling tussen de commerciële- en subsidiesector lijkt mij een uitdaging.”

Jan Beunk (Rijssen)

 

"De Plaatselijke Groep stimuleert mij om op een andere manier naar de regio te kijken en anders te denken. LEADER zorgt voor frisse, innovatieve ideeën waarvoor breed draagvlak bestaat."
Robert Kemper (Haarle)

 

LEADER draagt bij aan een vitaal platteland. Nu en in de toekomst.

Roland Cornelissen (Wethouder gemeente Rijssen-Holten)

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.