Hoe werkt Leader?

De informatie op deze pagina heeft betrekking op de oude groep LEADER West Twente 2007-2014

 

Een projectidee dat aangedragen wordt bij LEADER West Twente moet aan 1 van de doelstellingen voldoen. Daarnaast heeft de PG criteria geformuleerd.

LEADER-doelstellingen

Een projectidee moet passen binnen tenminste een van de volgende doelstellingen:

 • Versterking natuurlijke en cultuur en/of historische identiteit.
 • Verweving van natuur, cultuurhistorie en agrarisch gebied met toeristisch-recreatieve waarde voor zowel de toerist als de recreant uit de regio.
 • Versterking van de relatie stad – platteland op basis van evenwichtigheid tussen de gebieden.
 • Versterking van overdracht van kennisinstellingen naar plattelandsondernemingen.
 • Samenwerking buiten de regio.

LEADER-criteria

Een projectidee dient naast de bovengenoemde doelstelling zoveel mogelijk te voldoen aan de volgende criteria:

 • Samenwerking
 • Vernieuwing/experimenteel
 • Een veranderingsproces/ontwikkelproces op gang brengen
 • Duurzaamheid
 • Gelijke kansen
 • Overdraagbaarheid
 • Kleinschaligheid
 • Integraliteit

Van idee naar projectplan

Heeft u een goed idee of denkt u een geweldig initiatief te hebben en past het binnen (een van) de bovengenoemde doelstellingen en criteria? Dan kunt u het project wellicht met behulp van LEADER uitvoeren. Hieronder volgt een beschrijving van de stappen die u neemt om een LEADER-aanvraag in te dienen.

Stap 1 Bekijk eerst zelf goed of uw idee past binnen LEADER

Stap 2 Neem contact op met de contactambtenaar in uw eigen gemeente, een van de LAG-leden of de LEADER-coördinator.

Stap 3 Indien het projectidee ‘LEADER-waardig’ wordt geacht, wordt u verzocht een oriënterend projectiformulier in te vullen. U kunt hiervoor terecht bij de LEADER-coördinator.

Stap 4 Uw projectidee wordt, aan de hand van het oriënterende formulier, besproken in de Lokale Actie Groep LEADER West Twente.

Stap 5 Nadat u heeft gehoord of het idee ‘LEADER-waardig’ is kunt u een officiële projectaanvraag indienen.

Stap 6 Vul het officiële aanvraagformulier in.

Stap 7 Het definitieve projectplan + aanvraagformulier wordt besproken met de LEADER-coördinator.
Indien de aanvraag goedgekeurd wordt door de LEADER-coördinator, worden de volgende stappen ondernomen.

Stap 8 De officiële aanvraag kan ingediend worden bij het Europaloket van de provincie Overijssel. Indieningsdata voor de aanvragen zijn: 1 maart, en 1 oktober.

Stap 9 Na een procedure van een aantal maanden, waarbij alle projectaanvragen financieel, juridisch en inhoudelijk worden gecheckt, ontvangt u een reactie op uw aanvraag.

Stap 10 Bij een positieve waardering door de LAG, en de officiële bevestiging van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, kunt u starten met de uitvoering van uw project.

Stap 11 Nadat u de beschikking heeft ontvangen en vóórdat u met de uitvoering gaat starten, volgt een 'startgesprek' met een projectbegeleider van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Deze organisatie is namelijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van alle LEADER-projecten in Nederland.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.