GS akkoord met 3 duurzame projecten

Gedeputeerde Staten van Overijssel gaan akkoord met het positieve advies van de Plaatselijke Groep LEADER West Twente over drie projectaanvragen in het kader van duurzame energie!

De plaatselijke groep LEADER West Twente heeft woensdag 27 juni besloten een positief advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel over de projecten “Duurzaam wind in de zeilen”, "Zonnepanelen Buitencentrum Sallandse Heuvelrug” en “Zonnepanelen voor boeren uit Rijssen-Holten”.

De projecten “Duurzaam wind in de zeilen”, “Duurzaam wind in de zeilen”, "Zonnepanelen Buitencentrum Sallandse Heuvelrug” en “Zonnepanelen voor boeren uit Rijssen-Holten” zijn beoordeeld op meerdere criteria zoals het hebben van een vernieuwend karakter, de samenwerking, draagvlak in het gebied, van onderop tot stand gekomen en duurzame enegie.

Het project “Duurzaam wind in de zeilen” betreft een aanvraag van de Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn (Reggestroom) uit Nijverdal om duurzame energie op te wekken in korenmolen De Hoop in Hellendoorn waardoor dit een bijdrage kan leveren aan de lokale productie van duurzame energie.

Het project “Zonnepanelen Buitencentrum De Sallandse Heuvelrug” is een aanvraag van Staatsbosbeheer voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen voor het nieuwe bezoekerscentrum.

Het project “Zonnepanelen bij boeren in Rijssen-Holten” behelst een aanvraag van twaalf verschillende agrarische bedrijven in de gemeente Rijssen-Holten.

Gedeputeerde Staten hebben het advies van de PG LEADER West Twente overgenomen. Dat betekent dat aan het project “Duurzaam wind in de zeilen” een subsidiebijdrage wordt verleend van € 20.000,00. Het project “De zonnepanelen voor het buitencentrum” zal € 22.000,00 en de agrariëres uit Rijssen-Holten zullen € 57.000,00 ontvangen van de Europese Unie. Deze projecten kunnen nu van start!

Bijgaand artikel uit Tubantia van 1 augustus 2012 gaat over molen De Hoop: artikel Tubantia

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.