Inrichting Sterrenwacht/Groen Educatief Centrum.

Aanvrager:

Stichting Publieksterrenwacht Hellendoorn.

Waar:

Nijverdal.

Meer informatie:

http://www.sterrenwachthellendoorn.nl/

 

Projectomschrijving
Aan de Noordrand van de Sallandse Heuvelrug wordt op korte termijn een Groen Educatief Centrum ingericht. Hiervoor vindt een uitbreiding en vernieuwing plaats van het huidige pand dat dienst doet als Bezoekerscentrum voor Staatsbosbeheer(SBB). Jaarlijks komen daar nu al ruim 100.000 bezoekers. Andere deelnemende partners in dat nieuwe Groen Educatief Centrum zijn naast SBB, Instituut voor Natuurontwikkeling(IVN) en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie(CNME). De stichting Publiekssterrenwacht Hellendoorn gaat in dit Groen Educatief Centrum een Sterrenwacht inrichten met moderne voorzieningen en instrumenten die voor bezoekend publiek aantrekkelijk en overzichtelijk zijn.

 

Realisatie
De voorbereidingen voor de uitvoering van het project zijn per april 2011 van start gegaan. Medio juli van dit jaar is het object obstakelvrij verklaard waarna de voorlopige tekeningen door de architect definitief worden gemaakt. Hierbij speelt de technische commissie, bestaande uit bestuursleden en overige vrijwilligers, een belangrijke rol. In het jaar 2012 vindt de verbouwing/uitbreiding van het gehele pand plaats en krijgt de inrichting en het leveren en plaatsen van voorzieningen en instrumenten hun invulling.Vanwege de huisvesting binnen het Groen Educatief Centrum waarbij de bouwkundige voorzieningen, o.a. een koepel met een open schuifdak, is de realisatie van een volwaardige sterrenwacht haalbaar. Naast deze faciliteiten is de hoge ligging en de minimale lichtvervuiling tevens belangrijk.

Doelstelling
De nieuwe inrichting van de Sterrenwacht zal een waardevolle en educatieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Groen Educatief Centrum. Dit gaat gebeuren zowel overdag als s’avonds.Het betreft een Publiekssterrenwacht waarbij vele mogelijkheden voor educatieve bijdrages gerealiseerd worden. Door middel van samenwerking met de andere partners in het gebouw komt dit extra tot zijn recht op basis van attractieve programma’s. O.a. in de jaarlijks nacht van de Nacht.

nieuwsbrief paarse poort

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.