Historische begraafplaatsen

Aanvrager:

Stichting RIBO,de Terebinth en het landschap Overijsel

Waar:

Overijssel

Meer informatie:

www.rustplaatsen.nl

Projectomschrijving
Het opknappen en herstel van historische begraafplaatsen.  De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd om de hoofddoelstellingen erfgoedtoerisme en erfgoededucatie te bereiken: projectwebsite, informatieboekjes, informatieborden, lesbrieven, beheersplannen, cursus en vrijwilligersdagen, herstel van graven en elementen.

 

Realisatie
Dit unieke project is een initiatief van de Stichting RIBO, de Terebinth en het LandschapOverijssel. Met dit project worden verschillende historische begraafplaatsen (of delen ervan) in Overijssel hersteld en worden deze in een nieuwe context bij een breder publiek onder de aandacht gebracht.De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd als Restauratie opleidingsproject waardooronder andere leerlingen natuursteen bewerken, schilderen en smeden de noodzakelijkekennis en ervaring kunnen opdoen.De bedoeling is ook dat er fietsroutes langs de verschillende begraafplaatsen komen en een wetsite wordt uitgebouwd. In eerste instantie wordt het verloop van de restauratie op de site weergegeven.

Doelstelling
Historische begraafplaatsen zijn cultuurtoeristisch en educatief van grote waarde, maar dezebetekenis is voor velen vaak onbekend. Deze aspecten worden in dit project op eeninnovatieve wijze belicht. Het doel van het project is ook dat er vooral bij jeugd meer bekend wordt over de dodenakkers en de historie van een gebied.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.