Twenterand Pop- en Rockland

Aanvrager: Stichting Kulturhus De Klaampe
Waar: Westerhaar en Vroomshoop
Meer informatie: www.deklaampe.nl

Projectomschrijving
Kulturhus ‘De Klaampe’ in Westerhaar werd in 2007 gerealiseerd en blijkt een aanwinst voor de woongemeenschap te zijn. Voor de programmering wordt gebruik gemaakt van de diverse (ontmoeting)ruimtes, de bibliotheek en de sporthal. Er is een beperkte theateraccommodatie; de toneelruimte is te ondiep voor bepaalde voorstellingen en heeft geen faciliteiten in de vorm van verlichting, geluid, gordijnen en overige theatervoorzieningen. Hierdoor zijn podiumvoorstellingen beperkt mogelijk. De podiumruimte is gesitueerd in een zaal die eigenlijk meer geschikt is voor grootschalige voorstellingen. Een dergelijke weersonafhankelijke permanente ruimte is niet aanwezig binnen de gemeente. Een kans voor De Klaampe om hierin te voorzien.

 

 

Realisatie
Een mobiele podiumvoorziening maakt de bestaande ruimte geschikt voor grootschalige voorstellingen. Het mobiele podium wordt voor het permanente podium opgesteld, wat een vergroting van de podiumruimte ten gevolge heeft. De expertise om grootschalige voorstellingen te programmeren is niet aanwezig in De Klaampe. Daarom is samenwerking gezocht met de stichting ‘Muziek en Theater Twenterand (SMETT)’. Er is gekozen voor een programmering waarbij een keer per kwartaal een beroemde band optreedt. Het podium wordt geïntegreerd in de ‘Week van de Popmuziek Twente’. Naast de gemeente Twenterand zijn de cultuurmakelaar Twenterand, de gebruikers van Kulturhus De Klaampe en Kunst & Cultuur Overijssel bij het project betrokken.

Doelstelling
De programmering van grootschalige voorstellingen komt tegemoet aan de gemeentelijke ambitie om Twenterand als actieve gemeente op het gebied van pop- en rockmuziek te profileren. Met het grote podium van het Kulturhus krijgt het bestaande culturele aanbod een aanvulling en daarmee een impuls. Uitbreiding van de activiteiten biedt het Kulturhus de kans een bredere doelgroep te bereiken. De podiumfaciliteit is bedoeld voor amateurkunst en professionele voorstellingen en heeft daarnaast een educatieve functie voor voorschools-, primair en voortgezet onderwijs.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.