Plattelandsmanifestatie ZEB/Het gezicht van ZEB

Aanvrager: Stichting Perspectief Elsenerbroek
Waar: Zuidermaten, Elsenerbroek en Bullenaarshoek
Meer informatie: www.elsenerbroek.nl

Projectomschrijving
De leefbaarheid in de buurtschappen Zuidermaten, Elsenerbroek en Bullenaarshoek (ZEB) wordt bedreigd door vergrijzing en ontbrekend ondernemerschap. Daarom hebben het bestuur van de vereniging Plaatselijk Belang Zuidermaten/Bullenaarshoek en het bestuur van de Stichting Perspectief Elsenerbroek gezamenlijk het initiatief genomen voor verschillende activiteiten ten behoeve van de verbetering van de sociale en economische leefomstandigheden. Het omringende landschap, het water van de Regge en de cultuurhistorie vormen de uitgangspunten.

 

Realisatie
Belangrijk element van het project is het bevorderen van de samenwerking tussen buurtschappen uit verschillende gemeenten, met het Waterschap, tussen de heemkundeverenigingen en met de VVV. Oudere en jongere inwoners werken samen aan de versterking van het gebied, zoals de aanleg van een picknickplaats, het uitzetten van een ‘kuierroute’ en landschapsverbeteringen. De buurtschappen willen optimaal profiteren van de herinrichting van de Regge. De cultuurhistorie wordt beter zichtbaar gemaakt door middel van het opknappen van boerderijen en het aanbrengen van informatieborden. De historie van de erven wordt uitgelicht in een naslagwerk, dat aantrekkelijk verhalend is geschreven. Inwoners worden op verschillende manieren geënthousiasmeerd, onder meer door de uitgifte van een boek met boerderijnamen uit de buurtschappen en de uitreiking van boerderijnaamborden aan projectdeelnemers. Een plattelandsmanifestatie biedt een levendige presentatie van gerealiseerde en toekomstige activiteiten.

Doelstelling
De activiteiten moeten op termijn leiden tot verbeteringen op het gebied van werkgelegenheid en leefomstandigheden. Het project bevordert daarnaast de verweving van het gebied met de cultuurhistorie en het ‘noaberschap’. Het verbindt stad en platteland in regionale ontwikkelingen, toerisme, recreatie en cultuurhistorie.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.