Ontmoetingscentrum West-Twente
Aanvrager: Stichting Paardrijden voor gehandicapten ‘t Zoekerveld
Waar: Enter
Meer informatie: www.zoekerveld.nl

Projectomschrijving
Uitbreiding van de activiteiten noodzaakt stichting ‘Paardrijden gehandicapten ’t Zoekerveld’ om de manege te verhuizen. Dit biedt de mogelijkheid om in samenwerking met verenigingen, scholen, VVV, zorginstellingen en andere organisaties een ontmoetingscentrum voor de regio West-Twente te realiseren. Het is de bedoeling dat het een plek wordt waar mensen uit de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden en de omliggende gemeenten elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast biedt het een rust- en ontspanningsplek voor dagrecreanten. De activiteiten zijn ook nadrukkelijk op mensen met een beperking gericht.

Realisatie
De nieuwbouw krijgt een landelijke uitstraling en wordt rolstoelvriendelijk ingericht. Het accent ligt op de activiteiten. De bestaande mogelijkheden met betrekking tot (recreatief) paardrijden worden uitgebreid, ook in samenwerking met andere (zorg)maneges. Er komen talloze toeristische en recreatieve (dag)activiteiten, voor promotie wordt contact gezocht met de VVV. Kinderen kunnen buiten spelen in een speeltuin die is vervaardigd van natuurlijke materialen. In samenwerking met scholen wordt ruimte geboden aan educatieve activiteiten voor scholieren. Participerende regionale (jeugd)organisaties vinden onderdak in het ontmoetingscentrum of kunnen er activiteiten ontplooien. Het centrum biedt ruimte voor (maatschappelijke) stages. De betrokkenen hechten sterk aan veiligheid en de recreatieve, ecologische en esthetische waarde van het project.

 

Doelstelling
Het ontmoetingscentrum verbindt mensen en organisaties, biedt ruimte aan mensen met een beperking en vervult zodoende een sociale functie. Het bevordert de regionale samenhang door bovenlokale samenwerking te zoeken met andere gemeenten en organisaties. De verschillende activiteiten bevorderen de vitaliteit van het platteland, ook voor de lange termijn.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.