ICBH: recreatie, educatie en bezinning
Aanvrager: Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten
Waar: Holten (Holterberg)
Meer informatie: www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Projectomschrijving
De Canadese Begraafplaats bij Holten trekt jaarlijks circa 80.000 nationale en internationale bezoekers. Voor de volgende generatie(s) is het van belang dat de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog - en met name de bevrijding - levend gehouden wordt. De bouw van een informatiecentrum bij de Canadese Begraafplaats Holten maakt regionale cultuurhistorische bronnen over deze periode voor een breed publiek toegankelijk. Het te bouwen informatiecentrum krijgt de veelzeggende naam ‘For all generations’.

Realisatie
Het informatiecentrum presenteert film-, video-, en fotopresentaties over de omgekomen soldaten. Ook zijn er bewaarde ‘brieven naar het thuisfront’. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid of in groepsverband rondkijken. In een excursieruimte worden groepen ontvangen en zijn audiovisuele presentaties. Deze ruimte is daarnaast het start- en eindpunt voor rondleidingen onder leiding van een gids. In samenwerking met oudheidkamers en historische kringen in de omgeving worden wisselende collecties samengesteld over de bevrijding van verschillende plaatsen in Oost-Nederland. Van veel graven op de begraafplaats zijn de namen en gegevens van de gesneuvelde bekend, deze gegevens zijn inzichtelijk gemaakt. In nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen worden lesbrieven ontwikkeld. Tijdens een klassikaal bezoek aan het centrum kunnen scholieren kennismaken met het verleden en werken aan opdrachten. Aansluitend volgt een bezoek aan het ereveld.

 

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van het project is om de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog door persoonlijke verhalen duurzaam levend te houden. Er ontstaan internationale samenwerkingverbanden vanuit de contacten met Canada. Generaties worden met elkaar verbonden door jongeren in aanraking te brengen met het verleden.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.