Digitaal Tafelen
Aanvrager: Gemeente Rijssen-Holten namens het Samenwerkingsverband Erfgoed Rijssen-Holten
Waar: Rijssen en Holten
Meer informatie: www.erfgoedrijssenholten.nl

Projectomschrijving
De oudheidkamer ‘Riessen’ en de oudheidkamer ‘Hoolt’n’ willen hun erfgoed gezamenlijk op een laagdrempelige manier digitaal ontsluiten voor iedereen met interesse voor of kennis van het verleden van Rijssen, Holten en omgeving. Binnen het project worden educatieve programma’s gestart die zowel op de schooljeugd als op ouderen gericht zijn. Waar mogelijk wordt getracht beide leeftijdsgroepen gezamenlijk te betrekken.

Realisatie
De samenwerkende partners streven er naar zo veel mogelijk deelcollecties digitaal toegankelijk te maken. In eerste instantie zal de focus liggen op deelcollecties die het grote publiek aanspreken en die relatief snel kunnen worden gedigitaliseerd. Dit betreft met name foto’s, kranten, films, video’s en genealogische bronnen. Het geheel wordt zo opgezet, dat in een later stadium ook kunst- en museale collecties kunnen worden toegevoegd. Met aansluiting van andere instellingen die erfgoed, kunst of historische museale collecties beheren over Rijssen en Holten wordt rekening gehouden. Voor de interne ontsluiting van de expositie- en publieksruimten is de keuze gevallen op de inzet van zogenaamde ‘multi-touch tafels’. Binnen het project wordt samenwerking gezocht met de basis- en middelbare scholen in Rijssen en Holten, onder meer voor maatschappelijke stages in verzorgingshuizen. Binnen het project wordt nadrukkelijk ingespeeld op het feit dat jongeren via MSN, mail en Hyves hun eigen netwerksamenleving opbouwen. In samenwerking met de Stichting ‘Welzijn Ouderen Rijssen-Holten’ worden ouderen actief ingeschakeld.

 

Doelstelling
Doel van het project is om de gezamenlijke historische collecties van de samenwerkingspartners te digitaliseren en deze vanuit een gedeelde basisinfrastructuur op een uitnodigende manier te presenteren. Hiermee raakt een breed publiek geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeente Rijssen/Holten en wordt het uitgenodigd en uitgedaagd de collecties te bekijken en te gebruiken. Naast cultuurhistorische doelstellingen heeft het project educatieve en sociale doelstellingen. Scholieren, senioren, museumbezoekers, inwoners, toeristen en andere belangstellenden worden door middel van dit project betrokken bij het historische erfgoed.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.