Scheepswerf de Enterse Waarf programma uitvoering
Aanvrager: De Regionale Stichting Enterse Zomp
Waar: Enter
Meer informatie: www.entersezomp.nl

Projectomschrijving
Het project ‘De Enterse Waarf’ is gericht op de creatie van een historische scheepswerf aan de Lee in Enter. Op de werf kunnen bestaande en nieuw te bouwen zompen (oude vaartuigen, die met name ten oosten van de IJssel werden gebruikt) worden onderhouden dan wel gebouwd. Er komen een werkplaats en hellingbaan, en bezoekers worden geïnformeerd via de bijbehorende multifunctionele bezoekersruimte. Het project sluit nauw aan bij de geschiedenis van het dorp Enter, dat in de 17e, 18e en 19e eeuw een reputatie had op het gebied van scheepsbouw en Reggevaart met de unieke Enterse zompen.

Realisatie
De werf zal functioneren als opleidingslocatie in het kader van leerwerktrajecten voor timmerlieden en restauratiebouwvakkers. De stichting RIBO (praktijkopleidingsplaatsen op restauratieprojecten) en het OCT te Rijssen (opleidingen voor de bouwnijverheid) participeren hierin. De ontvangst- en expositieruimte bij de werf toont de geschiedenis van het transport over de Regge en bevat een permanente expositie over verleden, heden en toekomst van het waterschap Regge en Dinkel. De nadruk ligt daarbij op het wisselende nut van de Regge en het daaraan gekoppelde menselijke ingrijpen. Het bezoekerscentrum wordt geschikt gemaakt voor ontvangst en arrangementen ten behoeve van toeristen. Deze ruimte is ook bedoeld voor de opvang van deelnemers aan de zompvaarten over de Regge en beschikbaar als presentatie- en vergaderruimte voor derden. In samenwerking met de VVV Wierden-Enter worden wandel-, fiets-, en kanoroutes uitgezet. Films en lesbrieven zijn bestemd voor scholieren in het gebied.

 

Doelstelling
Het project is gericht op het behoud van de historische en specialistische scheepsbouwtechniek van de zompenbouw, en het daarvan dienstbaar maken aan doelstellingen op het gebied van onderwijs, recreatie, economie en ecologie.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.