Meester van de Beesten
Aanvrager: Stichting werkgroep Fedor van Kregten
Waar: In en rondom Wierden
Meer informatie: www.fedorvankregten.nl

Projectomschrijving
Fedor van Kregten (1871-1937) was een kunstschilder die beschikte over een eigen atelier in Notter. Daarin werkte hij de natuurschetsen en dierstudies uit die hij maakte in de omgeving van Wierden. In 1906 vestigde hij zich in Den Haag, van daaruit bezocht hij regelmatig zijn vorige woonplaats. Ondanks een teruggetrokken bestaan, waarin weinig plaats was voor een sociaal kunstenaarsleven, heeft Fedor van Kregten met zekere regelmaat geëxposeerd en dreef hij zaken via de kunsthandel. Het project ‘Meester van de Beesten’ – Fedor van Kregten is ontstaan doordat enkele Wierdenaren nieuwsgierig naar de schilder waren geworden. Zij hebben elkaar gevonden en in 2009 de stichting ‘Fedor van Kregten’ opgericht. De Stichting organiseert een cultureel platform in Wierden, dat als oogmerk heeft het leven en werk van Fedor van Kregten onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Realisatie
De Stichting wil meerdere samenhangende activiteiten organiseren in samenwerking met verschillende Wierdense organisaties en ondernemers (horeca, agrarisch). Zoals een tentoonstelling, informatiemiddagen, Fedor van Kregten-lunches, de publicatie van een biografie, het houden van lezingen en het realiseren van wandel- en fietsroutes. ‘Kijkwijzer’ is in dit kader een educatieprogramma voor basisschoolleerlingen binnen de gemeente Wierden, waarbij ze onder leiding van een kunstenaar een bezoek kunnen brengen aan de tentoonstelling.

 

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel Wierden op de kaart te zetten door middel van een omvangrijk en inspirerend project. Het verbindt cultuurhistorische, educatieve en toeristisch-recreatieve doelstellingen.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.