Kinderboerderij Dondertman: spelend leren
Aanvrager: Stichting kinderboerderij Dondertman
Waar: Holten
Meer informatie: www.kb-dondertman.nl

Projectomschrijving
Kinderboerderij Dondertman in Holten biedt laagdrempelige voorzieningen tegen een bewust lage prijs. Naast dieren heeft de kinderboerderij onder meer een restaurant met terras, verschillende speelmogelijkheden en activiteiten. Het prachtig gelegen en deels beboste terrein grenst aan een aantrekkelijke en druk bereden fietsroute. De grote aantallen bezoekers van de kinderboerderij leveren een aanzienlijke bijdrage aan de toeristisch-recreatieve sector van de gemeente Rijssen-Holten. Dondertman is een vrijwillig initiatief en wordt gerund door vrijwilligers. Zodoende heeft de kinderboerderij ook een sociale functie. De aanwezige gebouwen en speeltoestellen op het terrein zijn verouderd. Om de gewenste toeristisch-recreatieve, sociale en educatieve rol te blijven vervullen en optimaliseren, is een kwaliteitsverbetering noodzakelijk.

Realisatie
Dondertman streeft naar kwaliteitsverbetering door middel van vernieuwing en verbouwing. Zo wordt het speelhonk vernieuwd, een uitkijktoren gebouwd, een mini-verkeerstuin / skelterbaan aangelegd en een nieuwe educatieruimte ingericht. De kleinschaligheid van de kinderboerderij blijft hierbij het uitgangspunt. De toeristisch-recreatieve functie wordt versterkt door de dienstverlening aan de recreant te verbeteren. De activiteiten krijgen een educatieve component, zoals een professioneel programma op het gebied van natuur en milieu ten behoeve van scholen in de naaste omgeving. Jongeren leren over onderwerpen als natuur, milieu en duurzaamheid, daarnaast ontstaat ruimte voor (maatschappelijke) stageplaatsen.

 

Doelstelling
Het project heeft ten eerste ten doel de gebruiksmogelijkheden van de kinderboerderij te verbeteren en zodoende (milieu)educatie en recreatie voor met name kinderen in de omgeving van Holten te stimuleren. In tweede instantie biedt het project mogelijkheden tot zinvolle vrijetijdsbesteding voor onder andere senioren en eventueel partieel gehandicapten. Last (but not least) biedt de kinderboerderij optimale zorg aan de dieren die er gehuisvest zijn.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.