Toeristisch Bureau Hellendoorn: Samenwerken is elkaar versterken!
Aanvrager: Stichting Toeristisch Bureau Hellendoorn
Waar: Nijverdal
Meer informatie: www.vvvhellendoorn.nl

Projectomschrijving
De Hellendoornse toeristische sector bundelt de krachten binnen het ‘Toeristisch Bureau Hellendoorn (TBH)’. Dit is een nieuwe organisatie met professionele krachten, waarin toeristisch-recreatieve ondernemers, VVV, horeca, middenstand en organisaties zijn samengebracht. De toeristisch-recreatieve ondernemers hebben zich bovendien verenigd in de ‘Vereniging van Hellendoornse Ondernemers Recreatie en Toerisme (HORT)’. Het TBH gaat in samenwerking met het veld diverse activiteiten en projecten opzetten teneinde toeristen en recreanten een aantrekkelijk vakantieklimaat te bieden.

 

Realisatie
Concrete eindproducten zijn een nieuwe toeristische website, een gezamenlijke promotiefolder, een gezamenlijke promotiefilm, een Toeristenpas, vier nieuwe streekproducten/verhalen en vijf aansprekende (grotere) evenementen inclusief arrangementen gedurende het jaar. Daarnaast wordt de Hellendoornse UIT-krant acht keer per jaar uitgegeven en de Toeristische nieuwsbrief drie keer per jaar. Ondernemers krijgen vier workshops op het gebied van toeristische kwaliteitsimpulsen aangeboden.

Doelstelling
Het doel van dit project is om toerisme en recreatie in Hellendoorn te versterken en te professionaliseren door middel van doelgerichte en gezamenlijke promotie en marketing, een betere afstemming in het evenementenaanbod en verbetering van de toeristische informatievoorziening. Een toename van recreanten en toeristen heeft een positieve uitwerking op de werkgelegenheid, waarmee de leefbaarheid van het gebied verbetert.

 
Klik op 'more' en lees over de LEADERprojecten uit Zuid Twente!.
Voorbereiding LEADER3 Zuidwest Twente.
Met LEADER
blijft het niet
bij dromen!.